Koulutuspalvelut

Yritykseni tarjoaa mm. seuraaviin aihealueisiin liittyviä koulutuspalveluja.

Yrittäjyys: mm. liikeidea ja sen kehittäminen, yritystoiminnan suunnittelu, liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi ja tuotteistaminen, talouden suunnittelu ja seuranta, yritysverotus, julkiset rahoitusvaihtoehdot  ja yrityksen perustaminen

Työnhakuvalmiudet ja oman työuran suunnittelu: mm. erilaiset työllistymiskeinot, työnhaun asiakirjat, työpaikkahaastatteluun valmistautuminen, aikuiskoulutusmahdollisuudet sekä omien työllistymisvaihtoehtojen pohdita ja suunnitelman tekeminen

Markkinointi: mm. markkinoinnin suunnittelu, markkinaselvityksen tekeminen,markkinoinnin kilpailukeinot, asiakaspalvelu,  markkinointiviestintä

Projektin suunnittelu ja toteutus: mm. EU:n rakennerahastot ja niiden pelisäännöt, kehittämishankkeen suunnittelu ja toteutus, rahoitusvaihtoehdot, rahoitus- ja maksamishakemusten tekeminen

Tarjoan koulutuksia alihankintana muille organisaatioille ja omana tuotantona. Yhteistyökumppaniemme kanssa yhdessä voimme tarjota laajoja muita koulutuskokonaisuuksia näistä ja muistakin aihealueista. Suunnittelemme koulutuksia myös asiakkaiden toiveiden mukaisesti.